Lĩnh vực kinh doanh RoseLand

Quản lý tài sản bất động sản

Roseland cung cấp giải pháp hiệu quả trong lĩnh vực quản lý, kinh doanh, vận hành BĐS căn hộ, khách sạn, văn phòng,… trên toàn quốc. Hoàn thiện và củng cố vị trí số 1 của Hệ sinh thái dịch vụ BĐS Rose Land.

Nguồn hàng và tư vấn phát triển sản phẩm

Định hướng duy trì và phát triển nguồn hàng dồi dào, đa dạng và bền vững, Đội ngũ Ban đầu tư, phát triển sản phẩm của Rose Invest và đội ngũ khai thác nguồn hàng Rose Land, Rose Housing phủ rộng trên toàn quốc.

Dịch vụ mua, bán, thuê, cho thuê bất động sản

Rose Land cung cấp mọi dịch vụ bất động sản tốt nhất thoả mãn mọi nhu cầu của khách hàng.