LỊCH SỰ KIỆN TUẦN CỦA ROSELAND

Lịch sự kiện tuần – Roseland tổ chức các chương trình giới thiệu, mở bán các dự án.