Banner đội ngũ lãnh đạo của roseland

ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

Ông

NGUYỄN PHÚ THẮNG

Phó Chủ Tịch thường trực HĐQT

Ông

HOÀNG NAM

Phó Chủ Tịch HĐQT

Ông

THẾ ĐẠT

Thành viên HĐQT

Ông

NGUYỄN THẾ MỸ

Thành viên HĐQT

Ông

ĐỖ ĐỨC AN KHANG

Thành viên HĐQT

BÙI THỦY

Thành viên HĐQT