Banner đội ngũ lãnh đạo của roseland

ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

Ông

ĐỖ ĐỨC AN KHANG

Thành Viên HĐQT & Phó Tổng Giám Đốc RoseLand

1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên: ĐỖ ĐỨC AN KHANG
Giới tính: Nam
Năm sinh: 1974
Nơi sinh: HẢI PHÒNG
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh
2. Quá trình công tác:
2021 – đến nay:
  • Phó Tổng Giám Đốc tập đoàn Hoa Hồng (Rose Group).
  • Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần công nghệ RoseTech.

2015 – đến nay: 

  • Chuyên gia tư vấn xúc tiến thương mại.
2005 – đến nay:
  • Chủ doanh nghiệp nhựa An Tiến.